24 upcycling ideas

Lucka 24 Camera strap

Lucka 24 Camera strap

av

Lucka 24 i hållbarhetskalendern Camera strap (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara…

Lucka 23 Laptop bag

Lucka 23 Laptop bag

av

Lucka 23 i hållbarhetskalendern Laptop bag (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte…

Lucka 22 Baby slippers

Lucka 22 Baby slippers

av

Lucka 22 i hållbarhetskalendern Baby slippers (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara…

Lucka 21 Shoes

Lucka 21 Shoes

av

Lucka 21 i hållbarhetskalendern Shoes (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara…

Lucka 20 Bracelet

Lucka 20 Bracelet

av

Lucka 20 i hållbarhetskalendern Bracelet (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara på…

Lucka 18 Ipad case

Lucka 18 Ipad case

av

Lucka 18 i hållbarhetskalendern Ipad case (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte…

Lucka 17 Mail holder

Lucka 17 Mail holder

av

Lucka 17 i hållbarhetskalendern Mail holder (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara…

Lucka 16 Necktie

Lucka 16 Necktie

av

Lucka 16 i hållbarhetskalendern Necktie (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara på…

Lucka 15 Romper

Lucka 15 Romper

av

Lucka 15 i hållbarhetskalendern Romper (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara på…