Intervju med grundaren bakom företaget Naked Skins

Namn: Ulrika Lampe, Titel: Co-founder Naked Skins, Bor: Majorna Göteborg

I dagsläget är det i stort sett omöjligt att veta varifrån och hur ens skinnprodukter tillverkats. Skinnindustrin har en baksida likt textilindustrin med mycket kemikalier inblandat och dåliga arbetsvillkor.  Naked Skins är den första läderproducenten med helt transparent produktion och spårbara produkter, som arbetar för att producenter och i slutändan konsumenter aktivt kan ställa krav på hur skinnprodukter tillverkas. Naked Skins grundades av Ulrika Lampe och Elin Timle. I samband med att Klädoteket säljer Naked Skins spårbara trätofflor i skinn har vi intervjuat Ulrika Lampe som nedan beskriver och förklarar deras affärsidé och varför den måste finnas.

Berätta om er affärsidé?
Naked Skins affärsidé är att producera ekologiskt, etiskt hållbart och högkvalitativt läder vars ursprung är sökbart på en användarvänlig plattform. Från ko till kund på en sekund! Vi tillverkar normalt inte produkter utan säljer läder till andra producenter. Som första läderproducent med helt transparent produktion och spårbara produkter vill vi göra etiskt och ekologiskt läder till ett lika självklart alternativ som ekologisk mat för konsumenter.

Det här är vad vi gör: Vi köper in råhudar från noga utvalda svenska KRAV-gårdar med KRAV-märkt gårdsslakt. Vi tror på småskalig ekologisk animalieproduktion och vi köper bara från människor som delar våra värderingar när det gäller djurskydd och omsorg om miljön.

Hudarna garvas sedan vegetabiliskt av Tärnsjö Garveri. De tillhör idag ett av de ytterst få garvhusen i världen som fortfarande använder sig av denna metod. Det vegetabiliskt garvade lädret är fritt från tungmetaller, biologiskt nedbrytbart och inte allergiframkallande. Det är dessutom en metod som är hållbar för vår miljö.

Det som är unikt för vårt företag är att våra produkter (läderhudar) märks med ett ID-nummer och är sökbara på vår hemsida. Genom Naked Skins ID-nummer får du snabbt reda på hur och var djuret har levt, var det har slaktats och hur huden har garvats. Genom att ha en transparent tillverkningsprocess kan vi erbjuda full insyn och kontroll och konsumenten kan själv lätt ta ställning om de tycker att detta är ett bra material eller inte.

Varje hud har en historia – vi erbjuder våra kunder möjligheten att berätta den.

Hur kom ni fram till att starta Naked Skins?’
Elin och jag träffades på en konsthantverk och designutbildning på Stenebyskolan 2010 och under åren vi gick där kom vi att fundera mycket kring vår inställning till läder, hur verkligheten kring produktionen faktiskt ser ut och hur vi skulle vilja att det skulle fungera för att det skulle kännas OK att fortsätta använda läder. Tyvärr märkte vi att det inte fanns något sätt att få full insyn i hela kedjan och det kändes väldigt tråkigt. Där föddes idén om att själva börja producera läder som uppfyllde våra krav på etik, ekologi, kvalitet och transparens.

Hur ser du på skinnindustrin i sin helhet?
Ett argument som man ofta hör är att det är en industri som helt bygger på en biprodukt av en annan industri (nämligen köttindustrin). Det man oftast menar med det är att det skulle vara ett slöseri med naturens resurser att inte ta vara på hudarna.

Jag tycker att det finns minst två problem med det här. Det första är att med tanke på hur den storskaliga köttindustrin ser ut idag (vilket är ganska lätt att sätta sig in i) bör man nog fråga sig om det är något man känner sig bekväm med och som man vill bidra till genom att ge ekonomiskt värde till dess restprodukter? (Om inte, kanske man hellre skulle gynna småskaliga ekologiska köttproducenter?) Det andra är att handeln med hudar omsätter enorma summor varje år och att världens sug efter billiga lädervaror bara ökar. Det är svårt att se läder som en oskyldig biprodukt när det finns en så enorm efterfrågan att man får anta att det också driver upp tillgången.

Det är vanligt att läder & skinn beskrivs som hållbara material. Men jag tänker att det där beror väldigt mycket på hur det tillverkas och i vilka produkter det används. Den snabba och billiga kromgarvningen har gjort att läder idag kan säljas relativt billigt. Det är ju inte så att allt läder som säljs idag är tänkt att vårdas och användas i generationer. Faktum är att garverier och läderproduktion räknas som en av de giftigaste industrierna i världen och mycket av den verksamheten sker förstås i fattiga delar av världen under relativt okontrollerade former, där både människor och miljön tar stor skada. Jag hoppas förstås att skinnindustrin så småningom kommer att röra sig mot ökad spårbarhet och att det skulle gynna de producenter som lägger störst vikt vid god djurhållning och omsorg om människor och natur i hela kedjan. Men för att det ska hända måste konsumenter också börja ställa de här frågorna och kräva mer av de produkter de köper.

Finns det konstskinn som har liknande egenskaper som äkta skinn?
Jag skulle säga att rent utseendemässigt finns det mycket konstskinn som ser ut som äkta skinn – och även tvärtom, mycket äkta läder som genom ytbehandlingar och präglingar ser ut som plast. Däremot tycker jag inte att det finns något konstmaterial som kan imitera känslan, utseendet och egenskaperna hos vegetabiliskt garvat läder. Om man köper saker som man inte tänker att man kommer vilja leva med länge och ta hand om finns det egentligen ingen anledning att välja läder.

Hur ser framtiden ut för Naked Skins och vilket håll kommer skinnindustrin att gå?
Vi fortsätter att vara ett alternativ på marknaden. Vi hoppas i framtiden på fler samarbeten med producenter som delar våran inställning – vi vill se fler riktigt schyssta spårbara läderprodukter i handeln. Jag gissar att skinnindustrin i stort tyvärr kommer att fortsätta som vanligt under ganska lång tid framöver, men jag tror och hoppas att trenden med mer och mer efterfrågan på transparens kan tvinga fram positiva förändringar på lång sikt.

http://www.nakedskins.se