Listor

Fem tips som breddar ditt perspektiv 2018

Så rundar vi av 2017. Ett år där jag i olika former har tvingat mig själv att gå utanför min komfortzon och satt mig i situationer där jag stundtals fått improvisera mig fram eller  känt mig vilsen/underlägsen/malplacé/spritt språngande galen. Men varje gång som jag har gjort det så har jag…