Stockholm

Urban Diversity Dinner4

Urban Diversity Dinner i Dome of Visions

I en omfattande forskningsstudie gjord av Uppsala Universitet 2015, jämfördes 13 europeiska städers socioekonomiska segregation. Där hamnade Stockholm som den femte mest segregerade staden efter Madrid, Milano, Tallinn och London. och när Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm samma år presenterade sin rapport över klyftorna mellan olika stadsdelar summerades resultatet…