Återbruk

Lucka 16 Necktie

Lucka 16 Necktie

av

Lucka 16 i hållbarhetskalendern Necktie (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara på…

Lucka 15 Romper

Lucka 15 Romper

av

Lucka 15 i hållbarhetskalendern Romper (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara på…

Lucka 14 Zipper bow

Lucka 14 Zipper bow

av

Lucka 14 i hållbarhetskalendern Zipper bow (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte…

Lucka 13 Mountain pillow

Lucka 13 Mountain pillow

av

Lucka 13 i hållbarhetskalendern Mountain pillow (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara…

Lucka 12 Earrings

Lucka 12 Earrings

av

Lucka 12 i hållbarhetskalendern Earrings (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte bara på…

Lucka 11: Infinity scarf

Lucka 11: Infinity scarf

av

Lucka 11 i hållbarhetskalendern Infinity scarf (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte…

Lucka 10 Side table

Lucka 10 Side table

av

Lucka 10 i hållbarhetskalendern Side table  (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi…

Lucka 9: Dino Planter

Lucka 9: Dino Planter

av

Lucka 9 i hållbarhetskalendern Dino Planter  (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi…

Lucka 8: Clock

Lucka 8: Clock

av

Lucka 8 i hållbarhetskalendern Clock  (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi inte…

Lucka 7: Hat stand

Lucka 7: Hat stand

av

Lucka 7 i hållbarhetskalendern Hat stand  (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till jul bjuder vi på en återbruksidé. Genom att återbruka de saker vi har omkring oss så minskar vi…