Feedbacks | Inequality and the Biosphere

Utställningen Feedbacks | Inequality and the Biosphere är ett samarbete mellan Beckmans Designhögskola, Svenskt Tenn och Beijerinstitutet som pågår mellan 1-10 april. Genom att använda visuell kommunikation som språk, har studenter från Beckmans skapat verk som ger nya ingångar till komplex forskning. Design, fantasi och humor används för att väcka empati och engagemang för hållbarhet i en utställning på Svenskt Tenn.

Verken utgår från forskningsprojektet Inequality and the Biosphere

De åtta verken i utställningen tar sin utgångspunkt i det tvärvetenskapliga, internationella forskningsprojektet Inequality and the Biosphere som leds av forskare från Beijerinstitutet och Stockholm Resilience Centre. Forskningsområdena jämlikhet och miljöförändringar behandlas vanligtvis särkopplade från varandra, men om vi ska skapa en rättvisande bild av verkligheten och våra utmaningar så behöver vi förstå hur de två är sammanlänkade. Inequality and the Biosphere behandlar hur olika hållbarhetsaspekter påverkar varandra i komplexa orsak och verkan-förlopp – så kallade feedback-loops. Projektet ska bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål nummer 10, Minskad ojämlikhet och nummer 16 och 17, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

Monopol Filantrop. Av Lova Rehle

Åtta konstnärliga ingångar till komplexa orsak och verkan-förlopp

Med utgångspunkt i forskningen gestaltar några av verken det s k trilemmat; är det möjligt att uppnå hållbarhet, välstånd och jämlikhet parallellt? Lova Rehle har gestaltat detta i en ny version av det klassiska brädspelet Monopol, nu döpt till Monopol Filantrop. I hennes spel är målet att uppnå just detta genom att spela en filantrop med siktet inställt på mänsklighetens överlevnad. Trilemmat gestaltas också i verket Disposable Home av Edward Ström där hemmet blivit en engångsartikel. När engångsartikeln är använd blir den ännu ett bidrag till ekosystemets förfall och en familj står utan hem, med ännu mindre möjligheter att hitta ett nytt. Verket får symbolisera de ohållbara och ojämlika premisser våra samhällen vilar på – att kunna välja det som är bäst för miljön är ofta ett privilegium i sig.

I visited the Aral Sea and All I Got Was This Lousy T-shirt. Av Eliot Siekkinen Lydéen.

Andra verk tar avstamp i människans överkonsumtion och den miljöförstöring som det bidrar till. Verket I visited the Aral Sea and All I Got Was This Lousy T-shirt av Eliot Siekkinen Lydéen parafraserar souvenir-t-shirten för att belysa resor och överkonsumtion, och hur ojämlikhet kan leda till miljöförstöring som i sin tur leder till ännu större ojämlikhet. Anna Eriksson leker i sin tur med begrepp som status och perception för att visa att våra beteenden är mer styrda och får större konsekvenser än vad vi kanske förstår i sin remake av Josef Franks mönster Italian Dinner.

Någon var här. Av Anna Eriksson

Om samarbetsprojektet Beckmans x Svenskt Tenn x Beijerinstitutet

Sedan 2017 samarbetar Beckmans Designhögskola med Svenskt Tenn och Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademin i ett årligt forskningskommunikationsprojekt. Studenter på programmet Visuell kommunikation 180 hp utmanas att i konstnärliga projekt kommunicera den forskning som bedrivs av Beijerinstitutet som i sin tur får medel från Kjell och Märta Beijers stiftelse som äger Svenskt Tenn. Uppdraget är därmed dubbelt. Dels ska studenterna ge nya perspektiv på den viktiga forskningen som Beijerinstitutet gör, dels ska projektet kommunicera att mycket av forskningen finansieras av det överskott som genereras av Svenskt Tenns försäljning.

Medverkande studenter: Anna Eriksson, Axel Wahl, Calle Elf, Edward Ström, Eliot Siekkinen Lydéen, Ida Gustafsson, Lova Rehle, och Oskar Hannu.

Kursansvarig lärare: Minna Sakaria, adjunkt Visuell kommunikation.

More from The waves we make

Whats on. Tips vecka 8.

“Lager ♥ Leather” party hos Deadwood. VOl.4 and DEADWOOD the “Lager ♥...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *