DET SITTER I VÄGGARNA

I kväll är det äntligen dags för SVT’s nya program Det sitter i väggarna. Jag är väldigt nyfiken! Programmet handlar om sex olika hem där en byggnadshistoriker tar reda på husets historia, vilka människoöden som utspelat sig där. Samtidigt så tar en byggnadsantikvarie reda på mer om husets byggnadsmässiga historia och kommer med tips för hur de kan renovera det. De utför även byggnadsantikvariska renoveringar tillsammans med husägarna för att visa på vilken skillnad det kan göra för husets karaktär.
Det kliar i mina fingrar att hitta ett gammalt torp vi kan överösa med kärlek och där vi kan lära oss mer om byggnadsvård. I kväll hittar ni mig i soffan framför detta program. Kommer du se?
#detsitteriväggarna