Inspirationen flödar när jag lämnar mötet med Anja Melander och Johanna Öhlén Meschke, duon bakom nytänkande Tankeapoteket.

Deras mission? Att skapa upplevelser som förhöjer det mänskliga mötet. 

The Collective följde upp med en intervju för att dela deras spännande satsning.

 

Hur träffades ni?
Vi träffades under hösten 2013 på Handels i Stockholm där vi båda gick en tvärvetenskaplig masterutbildning i General Management. Johanna är arkitekt och jag beteendevetare och vi fann varandra tidigt i vår gemensamma vägran att placeras i specialiserade fack. Vi hade sökt till handels för att lära oss tala ekonomins språk och kunna använda vår bakgrund för att göra skillnad.

Varför skapade ni Tankeapoteket?
Idén till Tankeapoteket kom när vi båda funderade över vad vi ville göra efter examen och inte kunde hitta någon organisation som vi ville jobba för. Många av våra vänner som var i arbetslivet kände sig desillusionerade av att ha gått från spännande studier på universitet till att bli gisslan i en tråkig värld av specialisering och byråkrati. Under en kurs i entreprenörskap utvecklade vi en idé om att skapa en skola efter skolan, en plats dit unga vuxna kunde vända sig för en dos inspiration och nya perspektiv från konst, kultur och vetenskap. Vi ville bygga en sekulär katedral dit folk kunde gå för att få ”recept på bättre tänkande”. Vår professor tyckte att idén var spännande och uppmuntrade oss att söka till handels inkubator, SSE Business lab. En månad senare satt vi på ett eget kontor med aktiebolag, affärsjurist och mentor.

Vi insåg snart att problemet med desillusionerade Millenials inte var en brist på idéer utan snarare en brist på intressanta samtal. De flesta umgicks i homogena grupper och spenderade sin tid i samma typer av samtal (ofta kopplade till ränta, bostad eller semester). Vi bestämde oss för att undersöka om vi kunde ”skapa” intressanta samtal. Efter att ha gått igenom vad olika discipliner såsom sociologi, psykologi och design hade att säga tog vi fram något vi kallade för ”Dialogens DNA”, en sammanfattning av de ingredienser vi ansåg nödvändiga för att skapa intressanta samtal. Vi började träna människor och organisationer i dessa förmågor som inkluderar mod, närvaro, empati, öppenhet och perspektiv och insåg snart att alla typer av relationer kunde tas till nästa nivå med rätt verktyg. Sedan dess har vi sett att strukturerade samtal mellan discipliner ofta skapar mer innovativa lösningar, att samtal över generationsgränser ger nya perspektiv och att samtal mellan främlingar bäddar för ökad tolerans och förståelse.

Vad är syftet med Tankeapoteket?
Syftet med Tankeapoteket är att skapa upplevelser som förhöjer det mänskliga mötet. Genom att erbjuda en analog oas i en digital kakafoni vill vi ge människor en chans att stanna upp, reflektera och uppleva hur det är att ge någon sin fulla uppmärksamhet. Det är nämligen i sådana tillstånd som vi blir kreativa, tänker i nya banor och lär oss hantera osäkerhet – förmågor som blir allt viktigare i en värld som ständigt förändras.

Varför är det viktigt att olika perspektiv får mötas?
Det är viktigt eftersom vi idag står inför så kallade wicked problems, utmaningar som är så komplexa, sammankopplade och ständigt föränderliga att de inte går att lösas från ett enskilt perspektiv. Dessa problem inkluderar konkreta utmaningar som miljöförstöring, fetma och terrorism och mer filosofiska frågor som hur man lever ett meningsfullt liv och hur man bäst strävar efter lycka. Genom att kombinera olika perspektiv får vi nya idéer, verktyg och sätt att se på världen, något som i sin tur ökar vår förmåga att förstå och hantera de problem vi står inför.

Hur skapar man ett inkluderande möte? Vad är era viktigaste tips?
Ett inkluderande möte bygger på social validering vilket innebär att människor känner sig sedda, hörda och förstådda. Våra viktigaste tips är:

1.Låt alla komma till tals. Ofta är det de som hörs minst som har mest att säga så var noga med att bygga era möten på reciprocitet och använda ett ramverk som inte favoriserar de extroverta.

2. Ta bort distraktioner. Ny forskning visar att blotta närvaron av en mobil (även om denna är avstängd), gör våra samtal mer ytliga och minskar upplevelsen av närhet vi känner inför varandra.

3. Använd konversationsstartare. Vår erfarenhet är att alla möten mår bra av nya idéer, perspektiv och tankeväckande frågor (gärna från en mängd olika discipliner).

4. Tillåt tystnad. Vi är vana vid att fylla varje minut med stimuli men genom att tillåta tystnad i ett samtal får vi chansen att reflektera, koppla an till tidigare erfarenheter och addera ett nytt djup till konversationen.

5. Var öppen för att ändra åsikt och ha fel. Författaren och historikern Theodore Zeldin säger att ”ett samtal måste bryta ny mark för att bli äventyr”. Ofta är det modet att erkänna vad vi inte vet som öppnar upp för nya insikter.

Vad är nästa mål med Tankeapoteket? Vad är på gång?
Vi har under de senaste två åren jobbat mycket intensivt med Fotografiska och deras kommande internationella expansion. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten och varvas med utveckling av den nya innovationsfestivalen Gather som går av stapeln i september. Vi kommer också använda hösten till att rekrytera en ny person till Tankeapoteket för att kunna ta nästa steg och utvecklas vidare som företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *