Loppisfyndet, cittra

Cittran är ett stränginstrument där strängarna normalt är avsedda för “löst” spel. Vanligtvis knäpper man på strängarna. Den vanligaste formen i Sverige har sedan artonhundratalet varit ackordcittran, avsedd för ackompanjemang. Den består av grupper om 7, 8 eller 9 strängar som bildar ackord. Konsertcittrorna har däremot fem strängar avsedda att knäppas och tjugofyra ackompanjemangssträngar.


More from The waves we make

Dr Westerlund.

Doktorn har vuxit. I våras tog jag en stickling från Doktor Westerlund...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *