HUMAN NATURE – en utställning om vår konsumtion och planetens framtid

I början av februari fylls Världskulturmuseet i Göteborg av både stora hot och starkt hopp. Med utgångspunkt från föremål ur samlingarna – och flera pågående forskningsprojekt –  tar museet sig an vår tids mest brännande fråga.

Abandoned shopping cart on a street at sunset, color toned picture, USA.

Allt hänger ihop.Hur vi lever våra liv är förbundet med hur jorden mår.

Signalerna är tydliga – klimatet förändras och arter dör ut. Människors överdrivna konsumtion är ett av problemen, men runt om i världen finns också starka krafter för förändring. Och det finns andra relationer till jorden än enbart som resurs för mänskliga behov.

I utställningen Human Nature bjuds besökaren in att följa några av trådarna i vår hoptrasslade värld. Här ställer vi frågor och vill samtidigt göra besökaren medveten om att alla kan bidra till en förändring.

– Det handlar om den största samhällsutmaningen vi står inför idag, säger Världskulturmuseernas överintendent Ann Follin. Med utgångspunkt i aktuell forskning och unika samlingar från hela världen, vill vi bidra med kunskap och perspektiv på dagens situation och kanske till och med inspirera till mer hållbara sätt att leva för framtiden.

A row of shopping Carts and orange arrows painted on a white wall

Ett av de forskningsprojekt som bidragit till utställningen är MistraSustainableConsumption, en stor satsning på forskning om hållbar konsumtion finansierad av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Forskningsprogrammet kommer att ta fram planer för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare och civilsamhället kan underlätta för oss att konsumera mer hållbart.

I ett annat forskningssamarbete som ryms i utställningen – Re:heritage – har museet samarbetat med socialantropologer för att utforska människors relationer till saker. Vad lagar och vårdar vi och vad förbrukar vi?

En del av utställningen förmedlar nya forskningsresultat från en internationell studie i miljöpsykologi, tidigare publicerad i tidskriften Nature. Här lyfts hur personliga och samhälleliga vinster kan motivera människor till att genomföra miljöförbättrande åtgärder – även om man inte tror på eller bryr sig om klimatförändringarna.

Utställningen väjer inte för de enorma problem vi står inför. Masskonsumtionen har skapat en värld som hotar livsviktiga och känsliga system.

– Men detta är inte bara en mörk och dyster historia, säger utställningsproducent Lena Stammarnäs. Det finns mycket hopp genom alla initiativ som tas runt om i världen, och förhoppningsvis ger detta besökaren inspiration. Som konsument och medborgare kan du påverka saker – alla kan vi bidra till förändring genom de val vi gör.

Human Nature visas på Världskulturmuseet från 8 februari och fram till våren 2020. Utställningen flyttas sedan till Stockholm och Etnografiska museet för att även där visas under ett och ett halvt år.

 

Här hittar du Världskulturmuseet

More from The waves we make

Dukat till fest på Hallwylska

Kliv in i Hallwylska museets matsal och möts av ett bord dukat...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *