Gemensam satsning för hantverksyrket

Stockholms hantverkare går samman i satsning för att försvara svenska hantverksyrken i spåren av Corona.  Avbokningar och kundtapp har i spåren av Coronapandemin blivit vardag för svenska hantverkare. Flera hundra hantverksyrken i Stockholmsområdet påverkas när inkomstkällorna försvinner.

Nu vill Stockholms Hantverksförening uppmärksamma stockholmarna på hantverkarnas situation och uppmuntra fler till att nyttja hantverkstjänster. Med satsningen Hållbart Hantverk vill Stockholms Hantverksförening uppmuntra fler stockholmare att använda lokala hantverkare, som skräddare, tapetserare och skomakare. Satsningen består bland av filmmaterial och kommunikation i sociala medier där hantverkare delar med sig av sin kunskap. För att underlätta för konsumenter att bidra till hantverkarnas verksamhet har Stockholms Hantverksförening nu ändrat sina stadgar och kommer inom kort att erbjuda stödmedlemskap som gör att vem som helst kan bli hantverkssupporter och därmed stötta hantverkare i Stockholm.

Redan innan Coronakrisen var den svenska hantverksbranschen hårt pressad och många yrken riskerar helt att dö ut. Samtidigt har pandemin, och samhällsdebatten kring hållbarhet, aktualiserat frågan om att vi behöver bli bättre på att ta tillvara befintliga resurser och lokalt hantverkskunnande.

– Genom att laga, underhålla och renovera påverkar hantverkare dagligen samhället i en hållbar riktning. Men för att de ska överleva, både den krissituationen vi är mitt uppe i och mer långsiktigt, behöver fler konsumera hantverk. Även om det är svårt att tro det nu, kommer en tid efter Coronakrisen och då behöver vi våra hantverkare, säger Nicole Pluntke, vd för Stockholms Hantverksförening.

Bristande kunskap om kvalitetshantverk En undersökning om stockholmarnas förhållande till hantverk och hantverkare, framtagen av Sifo på uppdrag av Stockholms Hantverksförening, visar att huvudstadsborna uppskattar sina olika hantverkare och deras tjänster men att de upplever hantverkare som dyra och svåråtkomliga. 

Designern Bea Szenfeld är styrelsemedlem i Stockholms Hantverksförening. Hon tror att grundproblemet är bristande kunskap om kvalitetshantverk i dagens samhälle.

– Jag hoppas att den här krisen leder till att vi som samhälle får upp ögonen för värdet av lokalt hantverk. Den situation vi befinner oss i har visat att vi kanske inte kan förlita oss på att någon annan, på andra sidan jorden, ska tillverka våra produkter, utan att vi som land måste kunna snickra en stol och göra en sko från grunden.

Hållbart hantverk är ett initiativ av Stockholms Hantverksförening som handlar om att stärka hantverkarnas röst, lyfta hantverket och förbättra förutsättningarna för alla hantverksyrken i Stockholm. Vi vill lyfta frågan om hållbar konsumtion och återbruk. Läs mer på www.hallbarthantverk.se.

More from The waves we make

Planet or Plastic

National Geographics utställning ”Planet or Plastic?” kan ses på Sjöhistoriska i Stockholm....
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *