Loppisfyndet, cittra

Cittran är ett stränginstrument där strängarna normalt är avsedda för “löst” spel. Vanligtvis knäpper man på strängarna. Den vanligaste formen i Sverige har sedan artonhundratalet varit ackordcittran, avsedd för ackompanjemang. Den består av grupper om 7, 8 eller 9 strängar som bildar ackord. Konsertcittrorna har däremot fem strängar avsedda att knäppas och tjugofyra ackompanjemangssträngar.


More from The waves we make

Lucka 17 Mail holder

Lucka 17 i hållbarhetskalendern Mail holder (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram till...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *