Houdini Sportswear blir första företag att utvärdera sin miljöpåverkan enligt de planetära gränsvärdena

Svenska Houdini Sportswear blir idag första företag att upprätta en så kallad Planetary Boundaries Assessment över sin verksamhet. Analysmodellen, som bygger på forskning från Stockholm Resilience Center, utvärderar företagets miljöpåverkan på nio sammanlänkade gränsvärden för vår planet. Nu hoppas outdoor-företaget att fler bolag ska välja att se över sitt hållbarhetsarbete enligt modellen.

dl-original-houdini2017_galicien_1_4358

Markanvändning, klimatpåverkan och kemiska föroreningar – dessa är några av de nio planetära gränserna som ingår när en Planetary Boundaries-studie ska genomföras. Kärnan i modellen är det holistiska angreppssättet där planetens funktioner står i ständig relation till varandra. Houdinis VD Eva Karlsson menar att synsättet ger en ökad förståelse för hur företaget i sin tur påverkar klimat och ekosystem världen över och inte bara isolerade miljöfrågor.

– Houdini är byggt på principen att alla avdelningar ska jobba med hållbarhet och det är just i dessa beslut som det är så viktigt att ha ett vetenskapligt ramverk att luta sig mot. Vår planet är ett system av miljontals funktioner. Vackert och fascinerande, men också otroligt komplext. Planetary Boundaries förenklar inte för att ge snabba lösningar utan tvingar oss söka på djupet och vara självkritiska i vårt dagliga arbete.

Rapporten tittar på alla delar av Houdinis organisation, från hur olika typer fårhållning påverkar ulltextiliers effekt på markanvändningen, till hur olika typer av fibrer bör återvinnas. En annan viktig poäng är hur olika planetära gränser förhåller sig till varandra. Till exempel kan förnyelsebara material som ull främja den biologiska mångfalden samtidigt som ullproduktion å andra sidan också kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser. Avvägningar som dessa förklaras i rapporten och bidrar
till att förklara just den komplexitet som Houdini menar är nödvändig att förstå.

foto_Nakshe_Galat
– För oss handlar det inte bara om material eller design – vi vill veta hur vi kan reducera vår påverkan även efter konsumenten tagit hem plagget. Hur kan vi få fler att hyra sina plagg? Hur kan vi effektivisera våra befintliga återvinningssystem? Och hur kan vi få konsumenten att aktivt välja bort skadliga ämnen som är vanligt förekommande i modebranschen? Det här är frågor som Planetary Boundaries-studien inte bara lyfter utan också hjälper oss att prioritera och besvara, säger Jesper Danielsson Head of Design på Houdini Sportswear.

De nio planetära gränsvärden som en Planetary Boundaries Assessment studerar är:
klimatförändringar, kväve- samt fosforcykeln, stratosfäriskt ozon, atmosfäriska aerosoler (mikroskopiska luftpartiklar som påverkar klimatet och levande organismer), havsförsurning, kemisk förorening (”Novel entities”: t.ex. organiska föroreningar och mikroplaster), global färskvattenanvändning, landanvändning och förlust av biologisk mångfald .
Läs Planetary Boundaries Assessment rapporten i sin helhet.

More from The waves we make

Lucka 23 Laptop bag

Lucka 23 i hållbarhetskalendern Laptop bag (en av 24 återbruksidéer) Varje dag fram...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *