Tipping points, en utställning

För fjärde året i rad samarbetar Beckmans Designhögskola med Svenskt Tenn och Beijerinsititutet i en utställning där studenter i Visuell kommunikation gestaltar viktig forskning om jordens ekosystem, i år specifikt om tipping points.

Utställning på Svenskt Tenn 8-21 september

Med design, humor, fantasi och empati skapas en brygga till den högaktuella miljöforskning som bedrivs av Beijerinstitutet.

Besökaren får bland annat ta del av förslag på nya varningsmärkningar för vardagsprodukter i butik som vill uppmärksamma kunder på klimatpåverkan, besöka ett museum över materialismen och ta ett kollektivt farväl av den, samt i ett flertal spel, både digitala och analoga, reflektera över vad enskilda handlingar får för konsekvenser i ett större perspektiv.

Tipping points – när naturen tippar över i ett nytt tillstånd

Naturen utsätts ofta för gradvis miljöpåverkan, men ekosystemen svarar inte alltid med gradvis förändring. Istället blir de känsligare för plötsliga händelser, som stormar, översvämningar och bränder, som kan få dem att plötsligt tippa över till ett helt nytt tillstånd som är mycket svårt och dyrt, eller omöjligt, att ta sig ur. Konsekvenserna kan bli omfattande för såväl ekosystemet som mänskligt liv och samhälle. Med kunskap om vad som leder fram till en tipping point kan vi se signalerna i tid och agera för att undvika att de inträffar.

Visuell kommunikation som forskningskommunikation

–Det är väldigt inspirerande att vara med i den kreativa processen när studenterna tar sig an uppgiften. De besitter helt andra kunskaper inom design och form än vad vi i forskarvärlden har tillgång till. Förhoppningen är att deras finurliga, vackra och tankeväckande verk ska bidra till mer kunskap och intresse för komplexa miljöfrågor och nå ut till nya grupper genom denna fantastiska möjlighet att ställa ut på Svenskt Tenn, säger Agneta Sundin, kommunikationsansvarig på Beijerinstitutet.

För studenterna är det en kurs som undersöker hur visuell kommunikation kan hjälpa till att kommunicera forskning.

–För studenterna är det både en övning i research, att ta till sig ett komplext material, och i gestaltning – att hitta sätt att visualisera delar av det materialet. För oss är det en fantastisk möjlighet att få arbeta med ett så aktuellt och viktigt material, direkt från forskarna själva. I år har studenterna och forskarna jobbat ännu närmare varandra, vilket besökaren bl.a kan ta del av i filmer där forskarna kommenterar studenternas arbeten – en feedback-loop för att parafrasera ett av de begrepp vi lärt oss, säger Samira Bouabana, programansvarig Visuell kommunikation på Beckmans.

Om Svenskt Tenn & Beijerinstitutet

Svenskt Tenn ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse och allt överskott som företaget genererar går till forskning och bevarandet av svenskt hantverk. Ett av de institut som finansieras via stiftelsen är Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien, som arbetar för en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling. Målet är att finna vägar mot en hållbar utveckling.

Utställningen visas i Svenskt Tenns butik på Strandvägen 5 i Stockholm 8-21 september.

More from The waves we make

adidas Originals and Mini Rodini launches collaboration

  The collaboration between adidas Originals and Mini Rodini consists of a selection...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *