Östasiatiska museet återöppnar med världsunik utställning om japanska trastextilier

Trasiga, utslitna, lappade och omsorgsfullt lagade. Boro-textilier berättar om konsten att med knappa resurser överleva på en utsatt plats. I norra Japan är vintrarna kalla och befolkningen har historiskt varit fattig. Här, bland bönder och fiskare, utvecklades ett särpräglat kvinnligt hantverk där ingenting fick gå till spillo. Östasiatiska museet är redo att återöppna med världsunik utställning om japanska trastextilier

Boro betyder ungefär ”trastextilier” på japanska. Ordet syftar på de kläder och textilier som skapats genom ett omsorgsfullt lappande och lagande i norra Japan. Boro hade länge ett lågt anseende i Japan och betraktades som en skamlig påminnelse om ett fattigt förflutet. Ett århundrade senare har allt förändrats. Boro-föremål kopieras av lyxmodemärken och ställs ut som konst på exklusiva gallerier.

Som första museum i Europa visar Östasiatiska museet en världsunik samling av boro-föremål inlånade från Amuse Museum i Tokyo. Samlingen har tidigare visats i New York, Peking och Sydney och ställs nu ut i Stockholm på Östasiatiska museet. Museet har för tillfället stängt men utställningen är redo att visas så snart museet kan återöppna.

Boro-föremålen berättar om konsten att överleva men också om människors kreativitet och ständiga behov av att skapa skönhet. Genom att visa denna fantastiska samling vill vi lyfta fram en unik textiltradition och samtidigt skapa ett rum för reflektion och samtal kring samtida frågor om textil, hållbarhet och mode, säger Ann Follin överintendent på Världskulturmuseerna. 

I samband med utställningen har svenska kreatörer bjudits in för att tolka boro. Nyproducerade verk av modemärket Rave Review och poeten Burcu Sahin presenteras, samt ljudkonst av musikerna Miriam Berhan, Nadine Byrne, Tanya Byrne och Marlena Salonen. Den svensk-japanska konstnären Takao Momiyama bidrar med samtida boro. Bland de 100 boro-föremålen visas även ett urval lappade och lagade kläder från svenska museisamlingar. Utställningen är formgiven av TAF Studios.

Boro – nödens konst
öppnar 2021 och visas till och med 15 augusti 2021 på Östasiatiska museet i Stockholm. Museet har för tillfället stängt p.g.a. Covid-19, men utställningen är redo att visas så snart museet kan återöppna. Köp biljett här.  

 

Vill du lära dig sashiko? Kolla in här
Så här gör de en egen himmeli.
Ta hand om dina jeans

More from The waves we make

Marikas skogsträdgård

I boken Min skogsträdgård tipsar Marika Delin bland annat om de bästa skogsväxterna, hur...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *