The Collective, ny bloggare på The waves we make

The waves we make är glada att välkomna The Collective som ny blogg. Grundaren av The Collective är  inspirerande och kreativa Maria Fabricius som brinner för samarbete mellan olika människor och branscher.

MariaFabriciusprofile

Namn:  Maria Fabricius
Bakgrund: Arbetat med kommunikation i 8 år och driver idag PR-byrån Number10 i rollen som grundare och kreativ chef.
Bor: I Stockholm
Gör:  Grundare av The Collective och PR-byrån Number10.
Intressen: Reser gärna.
Aktuell: som ny bloggare på The waves we make

Berätta om The Collective! 

The Collective är ett initiativ som uppmuntrar samarbete mellan olika människor och branscher. Idén föddes ur en frustration över att jag skapade lösningar tillsammans med alltför homogena grupper och där andra perspektiv inte fick tillräckligt med utrymme. Jag behövde hitta nya metoder för hur vi kan öppna upp vår ibland slutna arbetstillvaro, inte minst i den kreativa processen.

Initialt handlade The Collective om ett research-projekt där jag intervjuade olika personer som på något sätt använder samarbete som kärna för sin verksamhet.  Samtal med allt från arkitekter, till entreprenörer och psykologer samlades sedan i en podcast med samma namn.

work 

Vad hoppas du att förändra med ditt driv och den innovationskraft? 

Det viktigaste målet med The Collective är minska trösklar till samarbeten mellan olika människor. Barriärer som samhällsklasser och fördomar är förödande för att innovativa och hållbara lösningar ska få chansen att växa fram.

Vad är hållbarhet för dig? 

Hållbarhet handlar om att hitta lösningar som både är långsiktiga, verklighetsförankrade och smarta. Hållbarhet handlar för mig om att ta vara på resurser genom att dela med sig och samarbeta. Det omfattar allt från materiella tillgångar till kunskap.

TheCollectiveHeader  

Vad kommer vi få läsa om på din blogg?

Bloggen kommer vara en plattform för delningsekonomin och kreativa lösningar som vuxit fram ur spännande samarbeten. Den kommer att lyfta projekt och personer som kommer skaka om dina tankar kring resursdelning och kanske till och med leda dig till nästa grand idea.

Varför tror du samarbete är viktigt?   

Samarbete är helt avgörande för att morgondagens näringsliv ska överleva. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att samarbeta för ta vara på allt mer strypta resurser. Ur samarbeten växer även innovation och intressanta idéer.

 

Kolla in The Collectives blogg här. 

More from The waves we make

Systrarna Jobs på Thielska Galleriet

Utställningen på Thielska Galleriet visar de två konstnärernas värld av mönster och dekorer...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *