Slow fashion week

Mellan den 30 augusti och 2 september arrangerar Green Communication Stockholms första modedagar med syfte att främja hållbart mode och medveten klädkonsumtion. I en popuplokal på Sergelgatan 14 bjuder arrangörerna in till Slow Fashion Week Stockholm för att visa på problemen i modebranschen, diskutera lösningar men också för att inspirera till förändring och en annan typ av konsumtion av mode. 

Den resurstunga kläd- och modeindustrin står för hela 10% av de globala utsläppen. Lokalt i produktionsdistrikten förstörs vatten, luft och jord av kemikalieanvändning och många människor i leverantörsleden har ofta omänskliga arbetsvillkor. Idag används ett plagg endast sju gånger i snitt och stora mängder kläder blir till nedgrävda sopor.

“Vi älskar kläder och att uttrycka oss genom mode men det finns många enorma problem i branschen som vi behöver förändra, nu!” Genom att sprida kunskap och inspiration strävar vi efter att både modebranschen och konsumenten ska ta mer ansvar. 

“Vi vill också visa att ’slow fashion’ inte betyder att man gör avkall på modegrad, kvalitet eller möjlighet att skapa sin egen stil. Stockholm har saknat ett forum för att uppmärksamma dessa frågor och vi märker ett stort intresse redan innan den första upplagan av Slow Fashion Week “, berättar Maria Ingels Carlsson, huvudarrangör för Slow Fashion Week Stockholm.

Under slow fashion-dagarna kommer det att finnas ett brett utbud av evenemang och aktiviteter för att sprida medvetenhet och främja en hållbar kläd- och modekultur. Många namnkunniga profiler kommer att medverka. 

Bea Szenfeld har inlett ett exklusivt samarbete med Swappie. De designade och handsydda väskorna

Alice Bah Kuhnke att diskutera i ett panelsamtal om vikten av att främja hållbarhet inom modeindustrin och hur detta kan påverka samhället i stort.

Lars Wallin kommer delta i en exklusiv QnA om modebranschen och sina erfarenheter från sin karriär.

Här hittar du hela programmet

More from The waves we make

Loppisfyndet, cittra

Cittran är ett stränginstrument där strängarna normalt är avsedda för “löst” spel....
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *