FILIPPA K & MISTRA FUTURE FASHION INLEDER BANBRYTANDE PROJEKT FÖR FRAMTIDENS MODE

En första  introduktion av projektet på ALMA har genomförts. Talarna var Elin Larsson, Sustainability Manager Filippa K, Sigrid Barnekow, Programchef Mistra Future Fashion samt Rebecca Earley och Kate Goldsworthy. Ytterligare seminarium kommer att hållas framöver för att involvera branschen i projektet för en mer hållbar modeindustri.

fashion

Mistra Future Fashion och Filippa K har initierat Circular Design Speeds. Projektet, som leds av professor Rebecca Earley & Dr. Kate Goldsworthy på University of the Arts London, spänner över 2 år och inkluderar forskning, utveckling och test av ny strategisk design för 100% cirkulära och hållbara modeplagg. Meningen är att implementera insikter från Mistra Future Fashion i en industrikontext som ska möjliggöra för modeindustrin att bli mer hållbar. I fokus står livscykeln för ett specifikt plagg, det vill säga hur lång livslängd textil och plagg faktiskt har. För Filippa K är huvudsyftet att utforska en process som möjliggör att produkterna blir cirkulära, och långt mer hållbara, till år 2030.

fashionfrulle

”Vi vill ha möjligheten att njuta av mode och kunna uppdatera våra garderober på ett medvetet sätt. Det är vad projektet Circular Design Speeds handlar om. Vi kommer att utveckla cirkulära plagg där all miljöpåverkan och olika aspekter av plaggens livscykel tas i beaktning och optimeras baserat på deras förutbestämda livslängd.”  menar Elin Larsson, Hållbarhetsdirektör Filippa K

Att förstå en produkts livscykel är väsentligt för att skapa en mer hållbar modeindustri. Framtiden är beroende av en ny definition av ”snabbt” och ”långsamt” mode. Framtidens mode hänger på att modevarumärken kan erbjuda en mer hållbar produkt och service som stöder ett mer medvetet konsumtionsbeteende – och en kurerad garderob. Idén om en mångfacetterad garderob byggd på en mix av kortlivade och långlivade plagg, nya och second hand, hyrda eller lånade, är realistisk, praktisk och hållbar. Det är anledningen till att produkterna, definierade av deras livscykel, är centrala i det här projektet.

Projektet Circular Design Speeds är en industriförlagd pilotstudie som ska utforska inverkan från modeprodukters olika hastigheter med målet att generera kommersiella plagg. De ska ta hänsyn till, och optimeras i förhållande till tyg, produktionsprocesser och affärsmodeller genom en holistisk designprocess. Det kan vara genom att förlänga livslängden hos ett plagg med redan existerande material, att designa för att kunna ge fler ”liv” över tid eller att utveckla kortlivade men helt återvinningsbara produkter, som gör det möjligt att återvinna grundmaterial och skapa multipla livslängder av samma material.

fashioncircular

Dessa produkter kommer att bli Filippa Ks nya ”Front Runners”. För att det ska gynna hela modeindustrin, kommer de viktigaste insikterna från projektet att kontinuerligt delas vid särskilda “Value to Others”-seminarium. Syftet är att dela senaste kunskapen inom cirkulär design till branschen och erbjuda en djupare förståelse hos andra aktörer i modeindustrin. Det kommer att hållas tre seminarier under 2017 och våren 2018.

“Ur vårt akademiska forskningsperspektiv är det här industrifokuserade projektet nödvändigt för att utveckla kunskap och förståelse inom området för ‘snabba’ och ‘långsamma’ modetextilier. Kläder som vi ofta hoppas ska vara långsamma blir snabba, och vice versa – samtidigt som nuvarande material nästan alla är långsamma; de kräver stor andel tid, vatten, energi, kemikalier och värdefulla tillgångar för att tillverka. Vi vill arbeta tillsammans med ett varumärke för att till fullo utforska huruvida design för återanvändning och hastighet kan hjälpa oss att göra modetextilier som kan matcha livets olika faser och behov.” säger Professor Rebecca Earley

IMG_3352

Projektet förväntas generera meningsfull och industriorienterade insikter som banar väg för systematiska förändringar inom modebranschen. Grunden för forskningen har sitt ursprung i Mistra Future Fashions forskares designprojekt från TED (UAL): Textile Toolbox Prototypes Ultra Fast Forward (paper textiles), Digital Seamstress and Fast Refashion. Projektet inkluderar andra Mistra Future Fashion-forskare (från produktionsleden och användande- och återvinningsområdet) som granskar den vetenskapliga basen av idéer, operationell logistik och affärscase. För första gången kommer designbeslut att fattas med certifierad vetenskaplig LCA-data som guide genom processen, och ta del av data från Sandra Roos (Swerea) som slutfördes i januari 2017. Filippa K var involverade i Mistra Future Fashions forskning i den första fasen, och är sedan 2015 (den andra fasen) med som helhetspartner.

“Circular Design Speeds är det ultimata projektet där teorier från flera års forskning implementeras och testas i en industrikontext, med flera av våra partners involverade. Den effekt vi vill uppnå består av allt det som Mistra Future Fashion och våra partners står och arbetar för.” menar  Sigrid Barnekow, Programchef Mistra Future Fashion.

More from The waves we make

Japonism förr och nu på Thielska Galleriet

Japansk konst och konsthantverk, mode och estetik hade stort inflytande på den...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *