VÄLKOMMEN TILL BIOSFÄREN

UTSTÄLLNINGEN PÅ STRANDVÄGEN 5
2019.08.23 – 2019.10.27

I Svensk Tenns utställning “VÄLKOMMEN TILL BIOSFÄREN” får du bland annat veta att du består av biomassa och att regnskogar, korallrev och hav kan omvandlas till pengar.

Här behandlas frågor om vårt förhållande till biosfären – det tunna skikt runt jorden där vi lever, och som är själva förutsättningen för människans existens. Om den komplexa relationen mellan klimatförändringar, normer, etik och ekonomi. Allt detta tolkas och visualiseras av konstnärerna Lars Arrhenius och Eric Ericson i samarbete med Svenskt Tenns kurator, Karin Södergren.

“BLOTT 4% AV VÄRLDEN’S DÄGGDJUR ÄR VILDA.”

Svenskt Tenn är stiftelseägt och allt överskott från försäljningen går till forskning, utbildning och kultur i Sverige. Under åren har över 188 miljoner kronor skänkts till dessa ändamål, och bidragit till värdefulla upptäckter och lösningar inom bland annat medicin och sambandet mellan ekonomi och ekologi.


“I STILLA HAVET FINNS EN PLASTÖ SOM ÄR TRE GÅNGER STÖRRE ÄN SVERIGE.”

Läs mer om utställningen på Strandvägen här

More from The waves we make

Bröllopsklänningar second hand

På Alla Hjärtans dag den 14 februari vill också Myrorna fira kärleken...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *