Emelie Röndahls handvävda verk utforskar vävkonstens gränser.

Med hjälp av traditionell vävteknik undersöker Emelie Röndahl tradition och identitet i utställningen Till sängs, som visas på Landskrona konsthall.

Emelie Röndahl är en vävande konstnär som under flera år handvävt figurativa ryor men som även arbetar med andra uttryck såsom teckning, animation och installation. Hennes arbete har tidigare visats på institutioner runt om i världen, och med sin senaste utställning på Landskrona konsthall fortsätter hon att utforska gränserna för vad vävkonst kan vara.

I utställningen Till sängs utforskar Röndahl de komplexa förhållanden som formar vårt sätt att se oss själva och vår omgivning. Röndahl tar avstamp i historiska vävtraditioner och ger dem en samtida twist genom att utforska teknikens dubbelsidighet. Utställningen bjuder in besökaren att reflektera över hemmets roll som plats för såväl tradition som förnyelse, och att se kroppen som en laddad och mångfacetterad symbol för identitet och självuttryck.

Rya är en vävteknik som historiskt har använts för att väva täcken som imiterar fårskinn där den håriga delen ligger mot kroppen. Centralt i ryan är teknikens dubbelsidighet. Den håriga sidan ställer sig som motpol till den släta undersidan. Röndahls verk installeras ofta med båda sidor, och dess olika uttryck, synliga för åskådaren.

–Jag väver inte bara det välbekanta, personliga, utan hela praktiken sker även i mitt vardagsrum. Hemmet som plats har definierat en av västerländsk kulturs grundläggande idéer om kvinnlighet – den patriarkala synen på kvinnans plats. Det finns goda skäl att förkasta hemmet som en plats med stöd för feministens egen identitet, men hemmet har ambivalenta värderingar – många av oss ser fram emot att komma hem, att vara oss själva. Utöver vissa patriarkala värderingar är hemmet, och som i mitt fall, arbetsplatsen som ligger mitt i hemmet, också förknippad med värden som integritet, säkerhet och konstnärligt ägande, säger Emelie Röndahl.

2022 disputerade Emelie Röndahl i konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Crying rya – a Practitioner’s Narrative Through Hand Weaving”. Hon har ställt ut på bland annat Havremagasinet i Boden, Hallands Konstmuseum, Trollhättan Konsthall, Svenska Institutet i Paris och på Istanbul Design Biennal.

Om utställningen Till sängs
Utställningen pågår den 4 maj–11 augusti 2024 och visas på Landskrona konsthall.
Arrangör: Landskrona konsthall.
Curator: Nina Slejko Blom och Conny Blom

More from The waves we make

Biologiska Mångfaldens Dag

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *