SURR. Av Lena Granefelt

Utställningen SURR! har landat i Kungsträdgården under den nationella Pollineringsveckan 15–23 maj. Här visas porträtt på pollinerande insekter fotograferade av Lena Granefelt. Utställningen, liksom Pollineringsveckan, har initierats av Pollinera Sverige. 

Pollinera Sverige har under året arbetat tillsammans med Lena Granefelt och Bella Linde för att sprida inspiration och kunskap om pollinering till folk med intresse för odling och trädgård.

– På vägen har många viktiga pollinatörer fångats på bild och det känns väldigt roligt att kunna visa dem utomhus i Kungsträdgården där den blir tillgänglig för många, berättar Anna Lind Lewin på Pollinera Sverige.

Fotografen Lena Granefelt skapar bilder med utgångspunkt i natur, växtkraft och biologisk mångfald, bland annat den hyllade boken och utställningen Flora Supersum.

– Jag har fotograferat trädgård och odling i många år. Under arbetet med SURR! har jag fått möjlighet att rikta blicken mot ett helt nytt område – jag har upptäckt de pollinerande insekterna och lärt mig att se alla de här små varelserna som individer med olika viktiga uppgifter.

Syftet med utställningen är att visa att pollinatörerna är många och att de är specialiserade på olika växter.

– Det är både humlor, solitärbin, fjärilar, skalbaggar, honungsbin och flugor som hjälper till med pollineringen. Vi är beroende av dem eftersom de pollinerar vår mat och den vilda naturen. Därför måste vi se till att de har mat och husrum nog för att kunna överleva och trivas, säger Lotta Fabricius Kristiansen på Pollinera Sverige.

More from The waves we make

Niki på Martinique

Niki Sjölund har arbetat som kock i Stockholm men har de senaste...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *