Fotografen Helene Schmitz

Fotografen Helene Schmitz fokuserar  ofta på människans komplicerade förhållande till naturen. I flera fotografiska projekt har hon utforskat maktbalansen mellan människan och naturen – och när den går sönder. Just nu är hon aktuell med Thinking Like a Mountain, och the waves fick chans att ställa några frågor.

Helene Schmitz

Namn Helene Schmitz
Familj Man och 2 barn
Bor Stockholm
Gör Fotograferar
Intressen Konst
Aktuell med utställningen Thinking Like a Mountain på Waldermarsudde (pågår till 17 februari)

Hur började ditt intresse för fotografering?

Jag började fotografera när jag var tonåring. Har också alltid varit intresserad av film och har en Fil kand i film- och konstvetenskap.

Vilken har varit (är) din favoritkamera?

Jag har flera. En av dem är en Pentax 6×7. Sedan tycker jag mycket om mina Ebony ”8×10” och ”4×5”.

Helene Schmitz

Berätta om utställningen Thinking Like a Mountain.

I det här arbetet har jag velat gestalta vår tids våldsamma omvandling av naturen i norra Europa. Min upplevelse är att under min livstid har föreställningen om den vilda, och av människan orörda naturen, brutit samman. Mina fotografier kan ses som meditationer över människans relation till naturens resurser – en global, högindustriell och automatiserad omvandling av landskap. Något som pågått i stora delar av världen under de senaste trehundra åren i en allt snabbare takt.

Hur kom det sig att du valde att skildra Island och Sverige i utställningen?

Efter att ha rest mycket och långt ville jag göra något på närmre håll. Flera av mina arbeten har handlat om kolonialism och nu vill jag undersöka hur vi har gjort i Sverige. Island tyckte jag var spännande eftersom det finns en idé om Islands vilda orörda natur. Jag har också intresserat mig för begreppet landskap. I själva ordet finns ju inbegripet att det är något som är skapat.

Hur kom det sig att du började intresse dig för relationen mellan natur och människa?

Jag har alltid varit intresserad av människans komplicerade förhållande till naturen. Har bland annat gjort en bok om Carl von Linne och hans dröm om att ordna all världens växter. I ett annat arbete Kudzu Project intresserade jag mig för en invaderande art som har förvandlat stora områden i sydöstra USA.


Thinking like a mountain finns som bok också. Och du har även gjort andra böcker. Hur skiljer sig böckerna från utställningarna?

Böckerna är naturligt vis något helt annat än en utställning, vilket är spännande och utmanande. I böckerna samarbetar jag alltid med författare vilket är intressant för det skapar ett nytt sammanhang. Jag tycker också hela processen med bokproduktionen
och formgivning är jätterolig.

Vad inspirerar dig?

Film, konst, mina vänner och litteratur.

Vad har du för konst på dina väggar?

Samtida konst.

Vad gör du helst en ledig lördag?

Är i min trädgård på landet, träffar min familj och vänner.

Vad händer framöver för dig?

Thinking Like a Mountain ska ställas ut på Fotografiskt Center i Köpenhamn och i sommar ska jag ställa ut i en kyrka i Västmanland.

Besök Helene Schmitz sida här   

Helene på Instagram 

Fler intervjuer 

More from The waves we make

En sagolik julskog tar plats på Nordiska museet

Årets jultema på Nordiska museet är skog, där slöjdaren, författaren och arkitekten Pernilla Wåhlin...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *