Remake Sthlm skapar exklusivt mode av uttjänta arbetskläder från Fristads


“Workwear Re-Worked” är en exklusiv kollektion utvalda plagg skapade
av uttjänta arbetskläder. Kollektionen är en fortsättning på det långsiktiga
samarbetet mellan Fristads och Stockholms Stadsmission och är skapad av
Stockholms Stadsmissions prisbelönta klädvarumärke Remake Sthlm, med
designern Marie Teike i spetsen.

Sedan i somras har Fristads använda arbetskläder fått en andra chans genom Stockholms
Stadsmission. Arbetskläder som har blivit utsorterade eller är i lätt begagnat skick har sålts i en
specialbyggd shop-in-shop i utvalda Stockholms Stadsmission-butiker och i deras webbshop. Nu
tar samarbetet nästa steg i och med lanseringen av en exklusiv klädkollektion skapad av material
från uttjänta arbetskläder tillsammans med Remake Sthlm – Stockholms Stadsmissions
klädvarumärke.

– Det har varit både viktigt och inspirerande att få möjligheten att ta tillvara producerade plagg
direkt från leverantören. Det har gett oss stort utrymme att visa på vilken potential det finns att
förlänga livslängden på bra textil genom att ändra plaggens skepnad från deras ursprungliga form,
säger Marie Teike, enhetschef och designer på Remake Sthlm, Stockholms Stadsmission.Mode för planet och människa

Designprocessen på Remake Sthlm utgår från materialet i första hand. Många av urspungsplaggen
har förenklats för att nå en bredare användargrupp, medan andra plaggs uttryck har förstärkts för
att tilltala den bärare som söker det unika.

– Materialet från Fristads har redan från början producerats för att vara hållbart. Att vidareutveckla
det från funktion till mode har känts utvecklande och relevant. Den färdiga kollektionen består av
ett stort och brett uttryck som är resultatet av ett undersökande arbete som mynnat ut i ett antal
plagg som vi nu kan integrera i vår produktion, berättar Marie Teike.


Marie Teike var med och grundade Remake Sthlm 2002, ambitionen har alltid varit att skapa mode
som gör gott för både människa och miljö. Varumärket är ett av Stockholms Stadsmissions sociala
företag som syftar till att skapa social hållbarhet genom att erbjuda människor som står långt från
arbetsmarknaden möjlighet att arbetsträna i verksamheten. För Marie Teike blev skapandet av
Remake Sthlm en naturlig fortsättning på ett långt arbete där återbruk och hållbarhet alltid varit
självklart.

– På Remake Sthlm har vi arbetat med arbetsintegration från start. Det sociala arbetet är lika viktigt
som det kreativa. Vi lägger lika stor energi och möda på att skapa en produktionsenhet som ger
människor möjligheten att växa och utvecklas, som på att skapa unikt mode som präglas av
kvalitet, återbruk och kreativitet.


Samarbetet mellan Fristads och Stockholms Stadsmission bottnar i en gemensam ambition att
skapa hållbara alternativ för återbruk, där kollektionen är ett sätt att förlänga arbetskläders
livscykel.

– Kollektionen är ett sätt att både bidra till minskat textilavfall och miljöpåverkan, men samtidigt
visa på de oändliga möjligheter som finns när vi tar vara på högkvalitativa material för att skapa
något nytt. Att göra detta tillsammans med en så betydelsefull aktör som Stockholms Stadsmission
ger oss möjligheten att bidra till och belysa deras viktiga arbete, säger Anne Nilsson, Director of
Marketing & Sustainability, Fristads.

Försäljning i butik och online

Kollektionen kommer säljas under en begränsad period på Stockholm Stadsmissions nydesignade
butik på Hornsgatan 58 och via Remake Sthlms digitala kanaler. Vissa plagg kommer säljas i flera
exemplar, under längre tid, medan vissa är unika one-off pieces.

More from The waves we make

Room service

Welcome to Room Service: A collaboration between the final-year Product Design students...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *