Värna mångfalden

Idag på den Biologiska mångfaldens dag passar vi på att påminna om ett av de viktigaste skälen till att vi alltid tjatar om att odla – och handla – ekologiskt. Nämligen att användningen av kemiska bekämpningsmedel i det konventionella jordbruket är en av huvudorsakerna till att många arter av bin och andra pollinerare är hotade eller redan utrotade. Något som i allra högsta grad också borde bekymra oss människor, då mycket av vår mat är beroende av insektspollinering.

Så vi säger det igen – välj ekologisk mat i affären (i ekologisk produktion är kemiska bekämpningsmedel förbjudet) och använd aldrig kemiska bekämpningsmedel i din egen odling eller trädgård.

//Anna och Olof

Obs att det är ännu många fler än de pollinerande insekterna som är i fara. Enligt den nedslående forskningssammanställning som IPBES (en internationell vetenskaplig expertpanel för biologiskt mångfald) presenterade för ett par veckor sedan är uppemot en miljon av världens växt- och djurarter hotade och utrotningen av arter sker i snabbare takt än någonsin tidigare under mänsklighetens historia…⠀En katastrof, då en stor mångfald av arter är en förutsättning för att ekosystemen – som vi alla är beroende av – ska fungera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *