I värstingligan

Sverige är ett av de länder som gör störst ekologiskt fotavtryck räknat per person.

När det pratas om miljöfrågor är det inte ovanligt att en får höra – inte minst från politiskt håll – att “vi i Sverige är ju väldigt duktiga och ligger i framkant när det gäller miljö”. Vad de som säger detta egentligen menar är lite av ett mysterium. För faktum är att Sverige i själva verket är ett av de länder som orsakar störst negativ miljöpåverkan per invånare i hela världen. Något som till exempel blir skrämmande tydligt i den nya utgåvan av Världsnaturfondens rapport Living Planet där trenderna för biologisk mångfald och våra ekologiska fotavtryck redovisas.

Om alla på jorden levde som genomsnittssvensken så skulle det, som du kanske läst i tidningarna angående den rapporten, behövas 4,2 planeter för att försörja oss med tillräckliga resurser. Något som förstås beror mycket på vad och hur mycket vi konsumerar, vad gäller mat, transporter och saker. Bland annat lyfter WWF svenskens stora import av kläder och prylar som framställs med fossil energi och den höga köttkonsumtionen som stora bovar i dramat.

Som om det inte var illa nog har den siffran dessutom ökat – från 3,7 jordklot år 2014. Att våra svenska politiker kan skryta med att utsläppen i Sverige minskat på senare år beror enbart på att vi genom att importera alltmer “flyttat” våra utsläpp till andra delar av världen, vilket samtidigt förstås får de stora produktionsländerna, exempelvis Kina, att framstå i sämre dager än de förtjänar.

Om en tittar på genomsnittet för hela jordens befolkning förbrukar vi “bara” 60 procent mer än vad jorden kontinuerligt kan producera. Det ser ju onekligen bättre ut än de 320 procent med vilka vi svenskar överskrider vår del av jordens resurser, men även den globala siffran har ökat sedan 2014 års rapport (från 50 procent), och vi vet ju alla att vi varken har 4,2 eller 1,6 jordklot att nyttja.

Tänk dig till exempel att du skulle börja såga av grenar på ett träd 4,2 gånger så snabbt som det växer ut nya grenar. Då skulle det inte dröja länge innan bara stammen stod kvar. Och vår fasta övertygelse är att ju längre vi ignorerar problemet, desto hårdare blir landningen när vi sedan trillar och det inte finns några grenar kvar som dämpar fallet.

Vi roade oss med att göra en uppskattning av våra egna ekologiska fotavtryck med hjälp av WWF:s kalkylator. Inte helt lätt, men vi försökte verkligen vara ärliga och uppskatta vår konsumtion så gott vi kunde. Resultatet visar att det skulle behövas 2,4 jordklot för att försörja mänskligheten om alla på jorden levde som vi. Ganska nedslående då vi tycker att vi försöker leva på ett förhållandevis klimatsmart sätt.

Vi köper nog vad som i Sverige skulle räknas som få saker och kläder (räknar vi bort underkläder och strumpor så i snitt max tre plagg per år vardera de senaste åren). De skor och kläder vi köper är dessutom gjorda av återvunna eller ekologiskt odlade material, alternativt second hand, och vi försöker alltid handla saker av bra kvalitet så att de ska hålla länge. 100 procent av den mat vi köper hem är ekologisk, vi slänger i princip aldrig någon mat och vi äter aldrig kött (dit räknar vi även kyckling och fisk). Vi åker sällan bil och väljer givetvis el från förnybara källor hemma, och de sopor som inte återvinns från vårt hushåll hade kunnat få plats i en vanlig konsumkasse per kvartal ungefär.

Flygresorna vi ibland gör är förstås en stor skurk, men även om vi stryker dem i kalkylen blir resultatet att det skulle behövas 2,3 jordklot. Och skulle vi även sluta äta ägg och mjölkprodukter och därmed kunna stryka också dem från kalkylen så skulle vi hamna på 2,2 jordklot…

Så vad är det vi gör för att åstadkomma all denna negativa miljöpåverkan?

Om en tittar närmare på våra resultat så är det faktiskt så att 75 procent kommer från sådant som vi inte själva direkt kan styra över. Vår andel av den påverkan som kommer från offentliga medel (exempelvis uppvärmning och elförbrukning i alla offentliga byggnader, förbrukning av varor inom vård/skola/omsorg mm, materiel inom myndigheter och försvarsmakten och så vidare), är så stor att även om vi lyckades få ner den miljöpåverkan vi själva kan rå över till noll så skulle det ändå behövas 1,8 jordklot för att i längden kunna ge hela jordens befolkning samma förutsättningar. Den delen lägger kalkylatorn till själv oavsett vad en fyller i för individuella siffror.

Slutsatsen som vi drar av detta är att det i det land vi lever är omöjligt att vara perfekt i det här sammanhanget. Vi kan (och ska!) definitivt dra vårt strå till stacken genom att försöka minska våra utsläpp som individer efter bästa förmåga, men för att vi ska kunna leva på ett sätt som är hållbart i längden krävs också mycket mer av våra politiker. Och då inte enbart för att styra oss individer till miljövänligare val med hjälp av högre skatter för sådant som skadar vår miljö (såsom kött, bil- och flygtransporter), utan också när det gäller sådant som vi som individer inte kan styra över genom personliga val – sådant som rör vår offentliga sektor.

Sverige måste helt enkelt sluta skylla på andra. Som ett av de länder med störst negativ miljöpåverkan av alla ligger ansvaret i allra högsta grad på oss!

//Anna och Olof

Se även:
Klimatovänlig njutning
Pengar är tid
Varm vinter

 

1 Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *